Eminet

CCCI este partener ȋn proiectul “Dezvoltarea unei rețele de organizații active în domeniul migrației” (EMINET) alaturi de Asociația Romȃnă pentru Promovarea Sănătății (ARPS) din București și de Academia de Advocacy din Timișoara. Proiectul se derulează ȋn perioada 01.01.2016 – 31.12.2017 și beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 243.515,00 CHF. Proiectul își propune să crească capacitatea ONG urilor românești de a participa la formularea politicilor de migrație.

CCCI este partener ȋn proiectul “Dezvoltarea unei rețele de organizații active în domeniul migrației” (EMINET) alaturi de Asociația Romȃnă pentru Promovarea Sănătății (ARPS) din București și de Academia de Advocacy din Timișoara.

Proiectul se derulează ȋn perioada 01.01.2016 – 31.12.2017 și beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 243.515,00 CHF.

Proiectul își propune să crească capacitatea ONGurilor românești de a participa la formularea politicilor de migrație.

Pornind de la evaluarea impactului politicilor de migrație asupra pieței muncii din România, prin două studii complementare asupra efectelor imigrației, respectiv emigrației pe piața muncii, EMINET urmărește să îmbunătățească cadrul legislativ existent, făcându-l mai atractiv pentru migrație și pentru migrația de revenire. Rezultatele cercetării din cei doi ani de proiect și schimbul de cunoștințe cu organizații naționale și internaționale în domeniul influențării politicilor de migrație va oferi ONGurilor românești o bază necesară de know how și bune practici pentru inițierea schimbării.

Rolul ONGurilor de parteneri de dialog pentru schimbarea politicilor de migrație va fi consolidat printr-o campanie de advocacy care urmărește modificarea unor aspecte punctuale din legislație, evidențiate în urma cercetării și a consultărilor între membrii rețelei. Schimbările legislative vor fi promovate prin acțiunea concertată a unei coaliții de advocacy, formată din organizații care activează în domeniul migrației și în același timp sunt membre ale rețelei CDCDI.

Grupurile țintă ale EMINET sunt ONGuri și instituții cu activități de advocacy și migrație, factori de decizie, studenți și activiști din sfera drepturilor omului.

Ce am realizat pana acum:

Ce urmează să facem:

  • Coaliția de advocacy ȋn domeniul migratiei

  • Scoala de vară „Politici de Advocacy și Migrație”

  • Studiul asupra efectelor emigrației forței de muncă înalt calificate din România

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Pentru informații oficiale: www.swiss-contribution.ro .

Detalii despre proiect sunt disponibile http://eminet.cdcdi.ro/ro .

Parteneri Eminet

Mai mult
Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român accesați: www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.
Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor
This website does not necessarily reflect the position of the Swiss government. Responsibility for its content lies entirely with the Research and Information Center on Immigrant Integration.