Parteneri

Centrul de Cercetare și Documentare în Domeniul Integrării Imigranţilor (CDCDI) este constituit în cadrul Asociației pentru Promovarea Sănătății și are ca obiectiv facilitarea schimbului informaţii şi bune practici în domeniul integrării în România, pentru coordonarea cercetărilor în domeniul integrării și pentru facilitarea de parteneriate între organizații și experți.

Centrul are trei componente:

Centru de documentare – acces la informaţii de ultimă oră şi la practici la nivel internaţional pentru instituţiile, organizaţiile, profesioniştii şi cercetătorii interesaţi.

Reţea multidisciplinară de cercetători – cu rol de trecere în revistă a literaturii relevante privind integrarea imigranţilor, de realizare a unui cadru conceptual nou și de instrumente noi de cercetare, de realizare de cercetări dintr-o perspectivă multidisciplinară şi de monitorizare a implementării politicilor de integrare – în contextul instrumentelor constituite la nivel european – şi formulare de recomandări pentru factorii de decizie şi autorităţi în privinţa practicilor, legislaţiei şi politicilor de integrare.

Rețea de organizații și experți – centrul formează o rețea de organizații și interacţionează cu actorii în domeniul integrării, precum organizaţii implicate în proiecte/iniţiative specifice, autorităţi locale şi naţionale care acţionează în domenii relevante pentru integrarea socială a resortisanților țărilor terțe (RTT) , alte entităţi publice sau private, precum şi experţi recunoscuţi la nivel european/internaţional.

Adresa poștală: Str. Comănița nr. 9, parter, 020557, sector 2, Bucureşti

Tel:   40215277979

Mobil:   40742134514

Fax:   40215277980

E-mail: office@cdcdi.ro

Website: http://www.cdcdi.ro

 

2. Academia de Advocacy din Timișoara

Academia de Advocacy din Timișoara este o organizaţie non profit, cu expertiză în domeniul advocacy, care asistă grupurile legitime de interese în amendarea actelor normative relevante şi mobilizează participarea acestora în elaborarea politicilor publice. Academia de Advocacy are drept scop mobilizarea partenerilor sociali şi a societăţii civile în practicarea principiilor democraţiei participative, utilizând tehnicile de intervenţie din domeniul de advocacy și lobby. Pune la dispoziţia grupurilor legitime de interese programe de advocacy, lobby,  instruire, asistenţă tehnică, consultanţă de specialitate, monitorizare, analiză diagnostic şi cercetare.

Academia de Advocacy promovează asistența tehnica și tehnicile profesionale pentru orice grup interesat al societății civile cu respect reciproc, transparență și responsabilitate socială, în scopul consolidării sistemului de democrație participativă la care a aderat.

Adresa: Bulevardul Republicii, nr 9, etajul 2, camera 212, 300159,Timişoara

telefon: 0256/403840

fax: 0256/403841

Email: office@advocacy.ro

Website: http://advocacy.ro/misiune

3. Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală (CCCI)

Centrul de Cercetare şi Comunicare Interculturală (CCCI) din Iași este un centru  nonpartizan de cercetare fundamentală şi factuală ce informează publicul  despre faptele, atitudinile şi tendinţele care configurează Romania şi  lumea, mai ales sub aspectul diversităţii culturale. Centrul realizează  cercetări sociale interdisciplinare şi oferă servicii de consultanţă şi  formare pentru diversitate şi incluziune. CCCI nu ia poziţii politice.

Adresa: Aleea Strugurilor 106, Iaşi

Telefon: +40232270551

Fax +40331815839

Email: office@ircc.ro

Website: www.ircc.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.