Cine suntem

Cine suntem

Centrul de Cercetare şi Comunicare Interculturală (CCCI) este o asociaţie non-profit înfiinţată în baza OG 26/2000 şi înscrisă în Registrul Naţional ONG sub nr. 82/A/18.06.2014. CCCI este un centru de cercetare fundamentală şi factuală ce informează publicul despre faptele, atitudinile şi tendinţele care configurează Romania şi lumea, mai ales sub aspectul diversităţii culturale.

Activăm în domeniile de cercetare ale ştiinţelor sociale şi politicilor publice pentru minorităti şi imigranţi, a educaţiei permanente şi a formării, dezvoltării sociale, drepturilor civile şi politice, participării publice și comunicării interculturale.
Centrul realizează cercetări sociale interdisciplinare şi oferă servicii de consultanţă şi formare pentru diversitate şi incluziune. CCCI nu ia poziţii politice și se adresează persoanelor, organizaţiilor societăţii civile precum şi autorităţilor publice.

CCCI a fost un partener de nădejde pentru mai multe asociații non-profit sau instituții alături de care a implementat proiecte privind integrarea în comunități a grupurilor minoritare defavorizate, a oferit asistență pentru dezvoltarea abilităților profesionale a unor grupuri țintă sau a oferit consultanță de specialitate beneficiarilor proiectelor derulate de CCCI și partenerii săi.

 

 

 

Valorile fundamentale pe care CCCI și le asumă sunt următoarele:

CERCETARE

Analizăm interdisciplinar societatea romȃnească din perspectivele justiției sociale, participării cetățenilor la deciziile publice, a pregătirii pentru diversitate culturală.

COMUNICARE

Asigurăm cadrul schimbului de experiențe și idei ȋntre diverși actori sociali: persoane individuale, organizații de diverse tipuri, autorități publice și punem la dispoziția lor informații relevante pentru activitatea pe care o desfășoară.

FORMARE

Asigurăm formarea în domeniile antidiscriminare, incluziune socială, comunicare interculturală.

EGALITATE

Promovăm justiția socială, egalitatea pentru persoanele și grupurile vulnerabile și marginalizate și ne propunem ca, prin cercetare, comunicare și formare, să contribuim la asigurarea coerentei și eficienței serviciilor publice, mai ales a celor sociale.